Baringo - hägrarnas sjö, Kenya aug 16

20082016- ROS9409 Soluppgång vid fågelsjön Baringo i Kenya där många hägerarter finns. Här följer ett bildreportage med de vi såg, här en ägretthäger. Great White Egret. Latin: Casmerodius albus. 20082016- ROS8088 I små båtar fick vi i fotogänget möjlighet att fotografera Baringos fåglar under soluppgång och morgon. 19082016- ROS8048 Managrovehäger, troligen. Straited Heron. Latin: Butorides striatus. 19082016- ROS8069 Managrovehäger, troligen. Straited Heron. Latin: Butorides striatus.
19082016- ROS8428 Häckande ägretthäger med svart näbb. Great White Egret. Latin: Casmerodius albus. 19082016- ROS7841 Häckande ägretthäger med svart näbb. Great White Egret. Latin: Casmerodius albus. 19082016- ROS8407 Häckande ägretthäger med svart näbb. Great White Egret. Latin: Casmerodius albus. 19082016- ROS8075 Purpurhäger. Purple Heron. Latin: Ardea purpurea.
19082016- ROS8472 Silkeshäger. Little Egret. Latin: Egretta garzetta. 19082016- ROS7864 Silkeshäger. Little Egret. Latin: Egretta garzetta. 20082016- ROS8104 Gråhäger. Grey Heron. Latin: Ardea cinerea. 20082016- ROS8108 Gråhäger. Grey Heron. Latin: Ardea cinerea.
20082016- ROS9471 Kohäger. Cattle Egret. Latin: Bubulcus ibis 20082016- ROS9691 Rallhäger. Common Squacco Heron. Latin: Ardeola ralloides 20082016- ROS9480 Bör vara ung dvärgrördrom. Little Bittern. Latin: Ixobrychus minutus. 20082016- ROS9489 Ung dvärgrördrom. Little Bittern. Latin: Ixobrychus minutus.
20082016- ROS9590 Goliathäger. Goliath Heron. Latin: Ardea goliath. 20082016- ROS9689 Goliathäger. Goliath Heron. Latin: Ardea goliath. 20082016- ROS9661 Goliathäger. Goliath Heron. Latin: Ardea goliath. 20082016- ROS9670 Goliathäger. Goliath Heron. Latin: Ardea goliath.
19082016- ROS8506 Goliathäger. Goliath Heron. Latin: Ardea goliath. 19082016- ROS7972 Goliathäger. Goliath Heron. Latin: Ardea goliath. 19082016- ROS7993 Goliathäger. Goliath Heron. Latin: Ardea goliath. 20082016- ROS8216 Goliathäger. Goliath Heron. Latin: Ardea goliath.
20082016- ROS8235 Goliathäger. Goliath Heron. Latin: Ardea goliath. 20082016- ROS8247 Goliathäger. Goliath Heron. Latin: Ardea goliath. 19082016- ROS8002 Goliathäger. Goliath Heron. Latin: Ardea goliath. På bilden finns även några skarvar.