Fotokryssning av fåglar i Ammarnäs, maj 2020

23052020- 8RS8196 Brushane. En av 48 fotokryssade arter i Ammarnäs, 23-27 maj 2020. 23052020- 8RS7957 Ljungpipare. Det var mycket snö kvar i Ammarnäs så fåglarna samlades i deltalandet i byn. 23052020- 8RS8041 Fjällgås, två av cirka 70 gäss som samlats i byn i väntan på att snön skulle smälta bort på fjället. 27052020- 8RS2103 Ringtrast. En av flera i Ammarnäs och vid Tjulträsket.
23052020- 8RS7963 Tjäder 23052020- 8RS8386 Taltrast 24052020- 8RS9367 Rödbena 25052020- 8RS9668 Dalripa
24052020- 8RS9506 Salskrake, hona och hane 25052020- 8RS9758 Gråsiska 25052020- 8RS9791 Blåhake 25052020- 8RS0109 Lappsparv
24052020- R7S0562 Sparvhök 25052020- 8RS0147 Stjärtand 25052020- 8RS0169 Gluttsnäppa 25052020- 8RS0327 Småspov
25052020- 8RS0210 Jorduggla 26052020- 8RS0922 Tornfalk 25052020- 8RS0250 Knipa 26052020- 8RS1046 Kricka
26052020- 8RS1154 Drillsnäppa 26052020- 8RS1292 Grå flugsnappare 26052020- 8RS1580 Smålom 26052020- 8RS1754 Blå kärrhök, hona
27052020- 8RS2038 Rödvingetrast 27052020- 8RS2119 Lavskrika 27052020- 8RS2048 Grönbena 27052020- 8RS2134 Strömstare
27052020- 8RS2158 Gärdsmyg 27052020- 8RS2178 Buskskvätta 27052020- 8RS2232 Talltita 27052020- 8RS2313 Stenskvätta
26052020- 8RS1103 Gulärla 26052020- 8RS1138 Sävsparv 27052020- 8RS2470 Havsörn 26052020- 8RS1681 Alfågel
25052020- 8RS0003 Storskrake 25052020- 8RS0021 Lövsångare 25052020- 8RS0117 Silvertärna 25052020- 8RS0121 Småskrake
25052020- 8RS0190 Vigg 25052020- 8RS0137 Trana 26052020- 8RS1357 Enkelbeckasin 24052020- R7S0676 Ängspiplärka
24052020- 8RS9138 Bergfink 23052020- 8RS7937 Kärrsnäppa bakom ljungpiparen 27052020- 8RS2283 Skata 23052020- 8RS7830 Fjällvråk, vid Sorsele