Foto- och jubileumsdagar i Björnlandets nationalpark – 12-13 oktober 2022

12102022- Z9R5348 Björnlandets nationalpark hr en lavrik skog på en del ställen. : Björnlandet 12102022- Z9R5314 Morgonrodnad vid Angsjön, Björnlandets nationalpark. : Björnlandet 13102022- Z9R5546 Björnlandet har en varierad skog, en del urskog och en del dimensionshuggen och bränd skog. 12102022- Z9R5335 Lavskog i Björnlandet. : Björnlandet
12102022- Z9R5322 Lavskog i höstliga Björnlandet. : Björnlandet 12102022- Z9R5333 Höstblad i Björnlandets nationelapark. : Björnlandet 12102022- Z9R5363 Lav- och mossamhålle på en torrstubbe. : Björnlandet Den bruna kornflarnlaven växer bara på svartbränt trä. Bränd ved med den bruna kornflarnlaven som bara växer på sotbränt dött virke. : Björnlandet, Lav
12102022- Z9R5417 Kusin och fotokompis Erland inramad av en bränd stubbe. : Björnlandet 12102022- Z9R5380 Bränd ved med med den bruna kornflarnlaven i äldre tallskog. : Björnlandet 12102022- Z9R5399 Bägarlav (Cladonia) : Björnlandet, Lav 12102022- Z9R5385 : Björnlandet
12102022- Z9R5404 Vinterlav eller kartlav som även kallas för "Ryska riket" eftersom den faller isär innifrån. Något vi väl hoppas ska ske bokstavligen just nu, apropå kriget mot Ukraina. : Björnlandet, Lav 12102022- Z9R5440 Guldbäcken inne i Björnlandets nationalpark. : Björnlandet, Bäck, Skogsbäck 12102022- Z9R5449 Guldbäcken inne i Björnlandets nationalpark. : Björnlandet, Bäck 12102022- Z9R5454 Skogligt väsen. Björnlandet. : Björnlandet, konst
12102022- Z9R5475 Angsjön i Björnlandets nationalpark vid solnedgången. : Björnlandet 13102022- Z9R5527 : Björnlandet 13102022- Z9R5519 Gryningsljus över Angsjön. Björnlandet. : Björnlandet 13102022- Z9R5537 Bränd stubbe. Björnlandet. : Björnlandet
13102022- Z9R5632-Redigera Precis innan vi skulle lämna Björnlandets nationalpark dök lavskrikan upp. : Björnlandet, Fåglar, Lavskrika 13102022- Z9R5606 Spår av Mindre märgborre (Tomicus minor) under barken. : Björnlandet 13102022- Z9R5575 Kvistmärke på torraka i Björnlandets nationelpark. : Björnlandet, Skog, konst 13102022-IMG 2815 Björnskit på vägen in mot Björnlandet. Nationalparken gör skäl för namnet. : Björn, Björnlandet, Däggdjur
12102022-IMG 2795 Fin övernattning vid Angsjökojan i Björnlandets nationalpark. : Björnlandet, Fritid, kaffe 13102022-IMG 2806 Kusin Erland till höger och jag gjord en fotoutflykt till Björnlandets nationalpark där vi ... : Björnlandet, Rolf 13102022-IMG 2804 ... firade att det är 50 år sedan vi gick ut fotoskolan i Luleå. Läs mer här ovan från Gästboken. 13102022-IMG 2805 Fin stuga vid Angsjön, Björnlandets nationalpark.
13102022-IMG 2809 Angsjökojan i Björnlandets nationalpark. 13102022-IMG 2810 Bra ledsystem i Björnlandets nationalpark. : Björnlandet, Nationalpark, Skog