Älven, skogen och massor av is, Gysinge februari 2021

27022021- 8RS1415 Dalälven vid forsen i Gysinge intill Färnebofjärdens nationalpark. 09022021- 8RS8936 Gysinge med Naturum till höger. 09022021- 8RS8947 Gysingeforsen i vinterskrud. 08022021- 8RS8283 Sevedskvarn, huvudentré för Färnebofjärdens nationalpark. : Dalälven, Gysinge
09022021- RSZ7217 : Dalälven, Gysinge, is, konst 08022021- RSZ7172 Fors med guldstänk. : Dalälven, Gysinge 09022021- 8RS8594 : Dalälven, Gysinge 11022021- 8RS9193
09022021- 8RS8477 : Dalälven, Gysinge, is, konst 10022021- RSZ7653 11022021- RSZ7995 : Dalälven, Gysinge, is 10022021- RSZ7656 : Dalälven, Gysinge, Skog
11022021- 8RS9214 12022021- RSZ8219 : Dalälven, Gysinge, is 28022021- RSZ0786 24022021- 8RS1001
12022021- RSZ8303 : Dalälven, Gysinge 10022021- RSZ7634 Kaveldun i snöfyllt dike. : Dalälven, Gysinge, Kaveldun, Vass, konst 13022021- RSZ8470 Vass i Dalälven. : Dalälven, Gysinge, Vass, konst 23022021- RSZ9425 Utterspanare vid Sevedskvarn.
23022021- RSZ9576 23022021- RSZ9609 Afton vid Sevedskvarn. 24022021- 8RS0968 24022021- RSZ9726
26022021- RSZ0424 Isgam eller ... 24022021- RSZ9711 09022021- RSZ7205 : Dalälven, Gysinge, is, konst 26022021- RSZ0535 Afton vid Sevedskvarn.
28022021- 8RS1458 En av många stora ekar. 27022021- RSZ0584 26022021- 8RS1321 Längst ner på Granön vid Gysinge och Dalälven. Foto med fisheye. 24022021- RSZ9722 Eklöv.
24022021- 8RS0883 Lönnlöv 24022021- 8RS0906 Nypon. 24022021- 8RS0915 Frökapsel. 24022021- RSZ0032 Alkottar.
10022021- 8RS8966 Gysingeforsen. 09022021- 8RS8616 Lövskog i naionalparken. : Dalälven, Gysinge, Skog 27022021- 8RS1412 Sevedskvarn. 27022021- 8RS1441 Solnedgång. Dalälven vid forsen i Gysinge intill Färnebofjärdens nationalpark.