Fåglar på Stekenjokk med omnejd, 23-26 maj 2021

24052021- 8RS2562 Blåhake uppe på Stekenjokk. : Vildmarksvägen 25052021- RSZ6091 Då Stekenjokkvägen snöröjts så blir asfalten varm under soliga dagar och det gillar fåglarna, här en större strandpipare. : Vildmarksvägen 24052021- RSZ5629 Blåhaken sjunger vid solnedgången. : Vildmarksvägen 25052021- RSZ5781 Även riporna gillar en varmare väg. Här en dalripetupp. : Vildmarksvägen
25052021- RSZ5833 Dalripan trivs i videsnåren. : Vildmarksvägen 24052021- RSZ5516 Dalripan spelflyger också. : Vildmarksvägen 24052021- RSZ5491 Dalripan i full spelhumör trots snön. : Vildmarksvägen 24052021- 8RS2577 Solnedgång med sågtandsmoln. : Vildmarksvägen
24052021- RSZ5655 Månen över fjället. : Vildmarksvägen 24052021- RSZ5687 Paret fjällripa söker sig till barfläckar uppe på fjället. : Vildmarksvägen 25052021- RSZ5889 Fjällripans tupp rapar sin sång från snödrivor vid vägen. : Vildmarksvägen 25052021- RSZ5720 Fjällripehönan på promenad mellan videbuskarna. Obs, den har fått en stor del av sommardräkten ... : Vildmarksvägen
25052021- RSZ5996 En annan fjällripehöna, högre upp på fjället samma dag är fortfarande nästan helt vit. : Vildmarksvägen 25052021- RSZ5847 Lappsparv, hane. : Vildmarksvägen 25052021- RSZ5850 Lappsparv, hona. : Vildmarksvägen 25052021- RSZ6095 Tussilagon blommar vid vägkanten och första flugan har landet. Inga andra blommor syns än. : Vildmarksvägen
25052021- RSZ5794 Fjällabben, en av fyra denna dag, sveper snabbt förbi. : Vildmarksvägen 25052021- RSZ6078 Renskötarna har vida områden att ta sig över för att hålla koll på sina renar. : Vildmarksvägen 25052021- RSZ6008 Ängspiplärkorna sjunger obekymrat trots snön. : Vildmarksvägen 25052021- RSZ6015 Ängspiplärkan spelsjunger. : Vildmarksvägen
25052021- RSZ6003 Ljungpiparen spanar in sitt häckningsområde, ser lite vilse ut, nog lite tidigt att slå sig till ro. : Vildmarksvägen 25052021- RSZ6145 Ljungpipare som rastar nere i dalen vid Klimpfjäll i väntan på att snön ska tina bort på häckningsplatserna. : Vildmarksvägen 25052021- RSZ6154 Det blir även fajter bland riset. Dubbelbeckasiner. : Vildmarksvägen 25052021- RSZ6124 En röjare har rört till det för dubbelbeckasinerna nere i Klimpfjäll, men den här tuppen har hittat sin speltuva. : Vildmarksvägen
23052021- RSZ5311 Många tjäderhönor längs vägarna i Kultsjölandet. : Vildmarksvägen 23052021- RSZ5319 Porträtt på tjäderhöna. : Vildmarksvägen 25052021- RSZ6271 Rastande tranor i Klimpviken med både varmt solnedgångsljus och blå himmel. : Vildmarksvägen 25052021- 8RS2585 Vildmarksvägen med Röbergsklippan till vänster och Marsfjällen i aftonsol bakom. : Vildmarksvägen
25052021- 8RS2607 Spännande ljusslingor vid solnedgången. : Vildmarksvägen 26052021- RSZ6534 Bron i Stornässundet, Kultsjön, med Fjällfjällen i bakgrunden. : Vildmarksvägen 26052021- RSZ6350 Smålom och tre alfåglar på Kultsjön. : Vildmarksvägen 26052021- RSZ6382 Paret bergand på Kultsjön. : Vildmarksvägen
26052021- RSZ6406 Morgonfix för gluttsnäppan. : Vildmarksvägen 26052021- RSZ6442 Svarthakedopping på Kultsjön, första gången jag ser den så långt västerut. : Vildmarksvägen 26052021- 8RS2668 Stöken reflekterar i Kultsjön. : Vildmarksvägen 26052021- 8RS2664 Satsfjället är Saxnäs profilfjäll. : Vildmarksvägen
26052021- RSZ6466 Neongrön mossa i en del av Trappstegsforsarna. : Vildmarksvägen 26052021- 8RS2675 Trappstegsforsarna. : Vildmarksvägen 26052021- 8RS2720 Dimforsen. : Vildmarksvägen 26052021- RSZ6560 Som vanligt häckar tornfalken i en lada vid Vildmarksvägen. : Vildmarksvägen