Färggranna fåglar i Costa Ricas regnskogar, april 2019

050419 8RS9412 Svaveltukan. Keel-billed toucan (Ramphastos sulfuratus). 020419 8RS6243 Röd ara. Scarlet Macaw. 020419 8RS6303 Röd ara. Scarlet Macaw. 140419 8RS8177 Långstjärtad silkesflugsnappare. Long-tailed Silky-flycatcher (Ptilogonys caudatus)
070419 8RS2384 Lerfärgad trast som finns överallt och är Costa Ricas nationalfågel. Clay-colored thrush (Turdus grayi). 130419 8RS7745 Halsbandsvitsjärt. Collared Redstart. 030419 8RS6995 Skiffervitstjärt. Slate-throated Redstart.(Myioborus miniatus). 020419 8RS6114 Mexikansk båtstjärt. Great-tailed Grackle. (Quiscalus mexicanus).
020419 8RS6355 Turkosbrynad motmot. Turquoise-browed Motmot - Eumomota superciliosa 030419 8RS6744 Blue-crowned Motmot. 080419 8RS2707 Broad-billed Motmot. 030419 8RS6777 Gulstrupig gräsfink, hane. Yellow-faced grassquit (Tiaris olivaceus).
030419 8RS7312 Gulstrupig gräsfink, hona. Yellow-faced grassquit (Tiaris olivaceus). 030419 8RS6931 Tofsguan. Crested Guan (Penelope purpurascen). 050419 8RS9416 Kanske gul skogssångare. Yellow Warbler: (Setophaga petechia). 030419 8RS6714 Vitkindad busksparv: White-eared Ground-sparrow (Melozone leucotis)
090419 R7S1640 En liten tätting i sitt bo, vet inte vilken. 070419 8RS1856 Baltiomoretrupial. Baltimore oriole (Icterus galbula). 070419 8RS1861 Silverstrupig tangara. Silver-throated Tanager (Tangara icterocephala). 070419 8RS1901 Blågrå tangara. Blue-gray Tanager (Thraupis episcopus)
070419 8RS1906 Beigestrupig saltator. Buff-throated saltator (Saltator maximus). 070419 8RS1932 Rödkragad tangare. Crimson-collared Tanager (Ramphocelus sanguinolentus) 070419 8RS1970 Svartkronad skogssångare. Wilson's warbler (Cardellina pusilla) 070419 8RS2156 Svartmaskad kardinal borde detta vara ... Black-faced Grosbeak (Caryothraustes poliogaster).
090419 8RS4488 Rödbent nektarkrypare. Red-legged honeycreeper (Cyanerpes cyaneus). 090419 8RS4546 Rödbent nektarkrypare. Red-legged honeycreeper (Cyanerpes cyaneus). Hane och hona. 070419 8RS2212 En sångare, vet inte vilken. 020419 8RS6165 Troligen en typ av gärdsmyg.
070419 8RS2580 Golden-hooded Tanager (Tangara larvata). 070419 8RS2583 Vet inte vilken art detta är. 070419 8RS2594 Rödgumpad tangare. Passerini's Tanager (Ramphocelus passerinii) 070419 8RS2600 En tangara, men vilken art har jag inte kunnat utreda.
070419 8RS2553 Orangenäbbad sparv. Orange-billed Sparrow (Arremon aurantiirostris). 030419 8RS6941 Mayaspett. Pale-billed woodpecker (Campephilus guatemalensis). 080419 8RS2680 Svartkindad hackspett, hane. Black-cheeked woodpecker (Melanerpes pucherani). 090419 8RS4732 Svartkindad hackspett. Black-cheeked woodpecker (Melanerpes pucherani).
090419 8RS3787 Rostvingad hackspett. rufous-winged woodpecker (Piculus simplex). 090419 8RS3810 Rostvingad hackspett. rufous-winged woodpecker (Piculus simplex). 090419 8RS4161 Rödstrupig kastanjespett. Cinnamon woodpecker (Celeus loricatus). 090419 8RS4556 Hoffmanspett. Hoffmann's woodpecker (Melanerpes hoffmannii).
030419 8RS6666 Smaragdtukanett. Emerald toucanet (Aulacorhynchus prasinus) 090419 8RS4040 Gulstrupig tukan. Black-mandibled Toucan eller yellow-throated toucan (Ramphastos ambiguus) 050419 8RS9397 Svaveltukan. Keel-billed toucan (Ramphastos sulfuratus). 090419 8RS4471 Halsbansaracari. Collared Aracari (Pteroglossus torquatus)
080419 8RS2701 Ekorrgök. Squirrel cuckoo (Piaya cayana) 090419 8RS4527 Gråhuvad chachalaca. Grey-headed chachalaca (Ortalis cinereiceps). 090419 8RS4317 Rödstjärtad jakamar. Rufous-tailed jacamar (Galbula ruficauda). Hanen närmast uppvaktar honan med insekt. 080419 8RS3103 Rödhättad manakin. Red-capped Manakin (Pipra mentalis).
090419 8RS4362 Vitkragad manakin. white-collared manakin (Manacus candei). 090419 8RS4690 Vitkragad manakin i sin egen uppstädade danshage inne i skogen, hit lockar han honorna genom en yster dans. white-collared manakin (Manacus candei). 090419 8RS4458 Troligen hona White-collored Manakin på bo. 090419 8RS3945 Gråhalsd rall. Grey-necked Wood Rail (Aramides cajaneus).
090419 8RS4540 Montezumaoropendola, samma på svenska. (Psarocolius montezuma) 030419 8RS6821 Montezuma oropendola bygger pungbon i träden. Här kommer en av föräldrarna inflygande medan den andra redan sitter i hålet. Montezuma oropendola (Psarocolius montezuma). 090419 8RS4630 Vet tyvärr inte den här ruffsiga fågelns artnamn. 090419 8RS4698 Rostsparvduva. Ruddy Ground-dove. (Columbina talpacoti).
100419 8RS4867 Nektartangara, hane. Green Honeycreepers (Chlorophanes spiza). 090419 8RS4480 Nektartangara, hona. Green Honeycreepers (Chlorophanes spiza) 090419 8RS4580 En stor trädkrypare som det finnas många olika arter av. Det här kan vara en Streak-headed Woodcreeper. 100419 8RS4918 Större kiskadi. Great kiskadee (Pitangus sulphuratus).
100419 8RS4860 Variabel fröfink. Variable Seedeater, (Sporophila corvina). 100419 8RS6024 Vet inte vad detta är? 130419 8RS7326 Bör vara en trast av något slag. 130419 8RS7783 Grå blomstickare. Slaty Flowerpiercer (Diglossa plumbea).
130419 8RS7532 Denn järnsparvsliknande tätting vet jag inte namnet på. 130419 8RS7550 Morgonsparv. Rufous-collared Sparrow (Zonotrichia capensis). 020419 R7S0623 Styltlöpare. Black-necked Stilt. Styltlöpare. 020419 8RS6070 En liten vadare av någon art, troligen på flyttning upp till Nordamerika.