Många arter vid havet, Vadehavet nat park, 3-8 oktober 2018

041018 8RS5680 Vadehavet ligger i sydvästra Danmark och är landets största nationalpark. "Staketen" är till för att samla sand o dy för att öka landarealen då ebb o flod kommer och går. I bakgrunden Römö. 051018 8RS6711 Det är gott om kärrhökar över våtmarker och brukade jordar. Här en brun kärrhökshona. En av cirka 80 fågelarter som vi såg. 041018 8RS5293 Ormvråk, mörk fas. 041018 8RS5384 Ormvråk, ljus fas, så kallad Börringevråk.
041018 8RS5311 Ormvråk, ljus fas, så kallad Börringevråk. På bilden även en skata och två svartkråkor. 041018 8RS5424 Gråhäger vid kusten. 041018 8RS5423 En spov står och sover, vilken kan det vara ... 041018 8RS5448 ... om inte en myrspov.
041018 8RS5628 Ebb vid Ballum slusse. En havsörn sitter i bildens mitt och många fler arter runtomkring. 041018 8RS5650 Ung havsörn och en skärfläcka bråkar i luften. 041018 8RS5573 Vad är det som skymtar i mitten av flocken med bläsänder, jo min första skedstork någonsin. 061018 8RS7131 Skedstork I Vadehavet.
041018 8RS5554 En blå kärrhök flyger förbi. 041018 8RS5687 Gråhäger på jakt. 041018 8RS5702 Storspoven gör morgontoalett ... 041018 8RS5716 ... och stretchar "käkpartiet".
051018 8RS6262 Likt en nedåtriktad bil kommer en flock med fåglar ... 041018 8RS5834 ... och när de landar ser vi att det är ljungpipare i tusentals.. 041018 8RS5821 Ljungpipare som rastar vid Vadehavet. 041018 8RS5460 Plötsligt hörs en sånglärka drilla.
031018 RD39096 Aftonljus från tyska Aventoft ut mot Vadehavet och Nordsjön. 051018 8RS6154 Gråhäger som är ovanligt blå i det här ljuset. 051018 8RS6162 Ormvråk i tyska i Wattenmeer nat park på gränsen till Danmark. 051018 8RS6176 En flock med gluttsnäppor landar i Wattenmeer nat park, Tyskland.
051018 8RS6196 Skedänder vid i Wattenmeer nat park, Tyskland. 051018 8RS6208 Två arktiska prutgäss kommer förbi vid i Wattenmeer nat park, Tyskland. 051018 8RS6215 En lärkfalk sveper förbi. 051018 8RS6243 En av många gravänder i Wattenmeer nat park, Tyskland.
051018 8RS6276 Den bruna kärrhökshonan jagar i vassen i Wattenmeer nat park, Tyskland. Vi satt i gömsle och hörde och såg även skäggmes härifrån, dock inte fotobara. 051018 8RS6325 Vitkindade gäss i Wattenmeer nat park, Tyskland. 051018 8RS6339 En äldre havsörn slår sig ner för att vila en stund i Wattenmeer nat park, Tyskland. 051018 8RS6366 Här finns stora bläsandsflockar.
051018 8RS6381 Ett storband med kvittrande pilfinkar. 051018 8RS6691 Sävsparvar trivs i vassen i Wattenmeer nat park, Tyskland. 051018 8RS6440 En ängshök drar förbi i Wattenmeer nat park, Tyskland. 051018 8RS6469 Tittut! Bland små tuvor söker en arktisk kustpipare föda och när ...
051018 8RS6473 ... den lyfter så ser vi de mörka "svettfläckarna" under vingarna, beviset på att det är en kustpipare och inte släktingen ljungpipare. 051018 8RS6511 Över våra huvuden kommer en ägretthäger och den landar intill ... 051018 8RS6522 ... ännu en vit ägretthäger. 051018 8RS6538 Skärfläckorna kommer i flock.
051018 8RS6709 Skärfläcka i Wattenmeer nat park, Tyskland. 051018 8RS6642 Västerbottens landskapsdjur är storspoven. Här kring Vadehavet hörs drillen lite då och då och ger mig vårkänslor. 051018 8RS6554 Rödbena. 051018 8RS6653 Kärrsnäpporna finns överallt längs kusten och de grunda stränderna.
071018 8RS7749 Kärrsnäppa som hittat godis på stranden då det är ebb. 061018 8RS7010 En liten gärdsmyg sjunger på morgonen vid Aventoft. 061018 8RS7026 Dimmig morgon vid tyska Aventoft. 061018 8RS7067 Vid flod kommer havet, fåglarna och djuren närmare vid Ballum slusse, Vadehavet, Danmark.
061018 8RS7264 Vassen "binner" i solljuset medan en gråhäger söker mat vid stranden. 061018 8RS7154 En pilgrimsfalk flyger förbi, vi hade även lyckan att få se en rastande ung jaktfalk vid Ballum slusse. 061018 8RS7194 Man ser inte många glador men några blev det under fyra dagar vid Vadehavet. 061018 8RS7245 Tornfalk, de ser man lite överallt längs vägarna.
061018 8RS7331 En afton vid starflockarna så dyker det även upp en hane blå kärrhök på avstånd. 071018 8RS7645 Apropå starar så finns det ett eget bildreportage om dem. Här är det några som söker föda i byn Aventoft, Tyskland. 071018 8RS7658 En ung knölsvan som haltade en del, vi lyckades mota den av vägen. 041018 8RS5272 Rådjur ser man lite här och där vid gränsen mellan Danmark och Tyskland.
071018 8RS7790 När vi fikar vid Ballun slusse så dyker det plötsligt upp en gråsäl en bit ut i vattnet. 051018 8RS6551 Vindsnurrorna är många vid gränsen mellan Danmark och Tyskland. 071018 8RS7604 Vind- och solkraft. Soluppgång över Aventoft i Tyskland. 051018 8RS6822 Det finns många flygfän över gränsen mellan Danmark och Tyskland, bland annat många flygplan ...