Björnmöte hemmavid i Västerbotten, sept 18

240918 8RS4099 Möte med en vacker brunbjön i Västerbottens inland. 24 september 2018. : Björn, Brunbjörn, Däggdjur 240918 8RS3790 Efter drygt tio timmars väntan ser vi björnen på långt håll. : Björn, Brunbjörn, Däggdjur 240918 8RS3781 Den går en bit på vägen innan den ställer sig upp och spanar mot oss ... : Björn, Brunbjörn, Däggdjur 240918 8RS3755 ... just då kommer en bil som gör att den väljer att gå in i skogen igen. : Björn, Brunbjörn, Däggdjur
240918 8RS4120 Sedan dröjer det ytterligare en timme innan den kommer gående nära oss. : Björn, Brunbjörn, Däggdjur 240918 8RS4109 Björnen bland fina höstfärger. : Björn, Brunbjörn, Däggdjur 240918 8RS4142 Björnen håller koll på oss i bilen. : Björn, Brunbjörn, Däggdjur 240918 8RS4130 Björnen ser intresserat ut i skogen och går vidare. : Björn, Brunbjörn, Däggdjur
240918 8RS4302 Tydligen har björnen ett mål ... : Björn, Brunbjörn, Däggdjur 240918 8RS4326 ... och den går ner mot diket intill vägen. : Björn, Brunbjörn, Däggdjur 240918 8RS4342 Den har vittring på något ... : Björn, Brunbjörn, Däggdjur 240918 8RS4353 ... och viker av. : Björn, Brunbjörn, Däggdjur
240918 8RS4027 Den har koll på oss men går målinriktat. : Björn, Brunbjörn, Däggdjur 240918 8RS3889 Vid sidan av vägen ligger resterna av en älgko från älgjakten. : Björn, Brunbjörn, Däggdjur 240918 8RS3857 Det är mest skinn och huvudet kvar. : Björn, Brunbjörn, Däggdjur 240918 8RS3954 Björnen bänder upp älgskallen och börjar slita i ... : Björn, Brunbjörn, Däggdjur
240918 8RS3971 ... älgens tunga. : Björn, Brunbjörn, Däggdjur 240918 8RS3998 Tungan verkar lite seg men björnen tuggar på ... : Björn, Brunbjörn, Däggdjur 240918 8RS4001 ... och det dröjer inte länge innan den är svald. : Björn, Brunbjörn, Däggdjur 240918 8RS3834 Nu får vi porträtt på den vackra björnen som nog är medelstor. : Björn, Brunbjörn, Däggdjur
240918 8RS3876 Brunbjörn. : Björn, Brunbjörn, Däggdjur 240918 8RS4051 Björnen kommer plötsligt på att den ska ta med sig ... : Björn, Brunbjörn, Däggdjur 240918 8RS4065 ... älgen och drar med stor kraft ner resterna i en svacka vid vägen. : Björn, Brunbjörn, Däggdjur 240918 8RS4270 Nere i svackan ägnar den mer tid åt att äta på skin och skalle. : Björn, Brunbjörn, Däggdjur
240918 8RS4287 Efter ett tag gåt den iväg bort från vägen och in på en myr intill. : Björn, Brunbjörn, Däggdjur 240918 8RS4111 Avslutande bild är en historia i sig, hela dagen såg vi en sädesärla nära oss. Tydligen villa den vara med på bild och här ser vi hur den lyfter strax före björnen. Inte skarp men linslusen lyckades :-) : Björn, Brunbjörn, Däggdjur