Jaktbara fåglar, samling 2017 Foto Rolf Segerstedt

rfb17 ADD0793 : Fåglar, Tjäder rfb17TjaderhonaK10-1260 : Fåglar, Tjäder rfb17 ADD0206 : Fåglar, Tjäder rfb17 ROS2785 : Fåglar, Tjäder
rfb17 ROS9852 : Fåglar, Tjäder rfb17 ROS1470 22 september. Tjäderhöna som visar upp sig fint innan hon förtsätter att äta blåbärsblad, Botsmark. : Fåglar, Tjäder rfb17 ROS1478 : Fåglar, Tjäder rfb17 ROS1403 : Fåglar, Tjäder
rfb17OrreK10-0675 : Fåglar, Orre rfb17 ROS7607 : Fåglar, Orre rfb17 ROS7373 : Fåglar, Orre rfb17 ROS0671 : Fåglar, Orre
rfb17 ROS4917 : Fåglar, Orre rfb17 ROS1632 : Fåglar, Orre rfb17 ROS1789 : Fåglar, Orre rfb17 DSC9590 : Fåglar, Järpe, Places, Umeå
rfb17 DSC9655 : Degernäs, Fåglar, Järpe, Places, Umeå rfb17 ADD0155 : Fåglar, Järpe rfb17 ADD0164 : Fåglar, Järpe rfb17 ROS7446 : Fåglar, Järpe
rfb17 ROS7636 Rolf Segerstedt 0046705215260 -----13 november. Järptupp i skogen nära Umeå. : Fåglar, Järpe rfb17 ROS5160 Dalripa. : Dalripa, Fåglar rfb17 ROS7745 Fjällripa : Fjällripa, Fåglar rfb17 ROS8111 : Fasan, Fåglar
rfb17 ROS8108 : Fasan, Fåglar rfb17 ROS8118 : Fasan, Fåglar rfb17DSC 3606 : Fåglar, Rapphöna rfb17DSC 3622 : Fåglar, Rapphöna
rfb17 ADD2933 : Fåglar, Morkulla rfb17 ADD2934 : Fåglar, Morkulla rfb17 ROS0281 Morkulla rastar och letar daggmask. : Fåglar, Morkulla rfb17 ROS3260 : Fåglar, Kråka
rfb17 ROS8242 : Fåglar, Kråka rfb17 ROS0380 : Fåglar, Kaja rfb17 ROS9280 : Fåglar, Kaja rfb17 DSC6477 Skata. : Fåglar, Skata
rfb17 ROS2762 : Fåglar, Skata rfb17DSC 4441 Nötskrika. Jämtland 8 april 2011. : Fåglar, Nötskrika rfb17 ROS0377 : Björktrast, Fåglar rfb17 ROS6349 : Fåglar, Skata
rfb17 ROS1144 : Björktrast, Fåglar rfb17 ROS0688 : Fåglar, Gräsand rfb17 ROS0697 : Fåglar, Gräsand rfb17 ROS9075 Ung guding först och tre äldre. : Ejder, Fåglar
rfb17 ROS8688 : Ejder, Fåglar, Places, Svalbard rfb17 ROS8699 : Ejder, Fåglar, Places, Svalbard rfb17 ROS8906 Halva det här bildspelet visar bilder från Kåseberga längs den svenska sydkusten där det blåste ordentligt. Ejdrarna drog förbi med jämna mellanrum. : Ejder, Fåglar rfb17 ROS3881 Alfågel (Clangula hyemalis) : Alfågel, Fåglar
rfb17BlasandAlsjon10-3520 : Bläsand, Fåglar rfb17 ROS1055 : Fiskmås, Fåglar rfb17 ROS9829 : Bläsand, Fåglar rfb17 ROS8966 : Fåglar, Grågås
rfb17 ROS9191 : Fåglar, Grågås rfb17 ROS8920 : Fåglar, Grågås rfb17 ROS0114 : Fåglar, Grågås rfb17Gratrut48-2N07 : Fåglar, Gråtrut
rfb17 ROS9327 Gråtrut i Simrishamn. : Fåglar, Gråtrut rfb17 ROS0720 : Fåglar, Knipa rfb17 ROS1335 : Fåglar, Knipa, Places, Prästsjön rfb17 ROS1332 : Fåglar, Knipa, Places, Prästsjön
rfb17 ROS2388 : Fåglar, Knipa rfb17 ROS9223 : Fåglar, Småskrake rfb17SmaskrakeU10-9140 : Fåglar, Småskrake rfb17 ROS2483 : Fåglar, Kricka
rfb17 ROS2497 : Fåglar, Kricka rfb17 ROS0981 : Fåglar, Småskrake rfb17 ROS3673 : Fåglar, Kricka rfb17 ROS7849 Krickahane som kom förbijoggande. : Fåglar, Kricka
rfb17 ROS5316 : Fåglar, Kanadagås rfb17 ROS1093 Havstruten klagar över något ... : Fåglar, Havstrut rfb17 ROS6528 : Fåglar, Kanadagås rfb17 ROS1751 Dalripan finns upp till den glesa fjällbjörkskogen. : Björk, Dalripa, Fåglar, Skog
rfb17 ROS2488 : Björk, Dalripa, Fåglar, Skog rfb17 ROS2520 Dalripa, tupp. : Björk, Dalripa, Fåglar, Skog rfb17 ROS7329 Fjällripshönan är vit långt fram på våren, liksom även dalriporna. Stekenjokk 2013. : Fjällripa, Fåglar rfb17 ROS7385 Fjällripan minskar kraftig i de svenska fjällen, men i våras fanns den på Stekenjokk. Höna den 5 maj. : Fjällripa, Fåglar
rfb17SlutRS12-5905 Kråkan kommer inflygande. : Fåglar, Kråka rfb17 ROS2723 Kavat kråka från gömsle i Baggböle, Umeå, 23 mars. : Fåglar, Kråka rfb17 ROS4683 Skata : Fåglar, Skata rfb17SlutRS12-4627 : Fåglar, Nötskrika
rfb17 ROS5547 : Fåglar, Nötskrika rfb17 ROS5566 NOVEMBER: Nötskrika på matjakt. Gnesta, Södermanland. : Fåglar, Nötskrika rfb17 ROS7700 : Fåglar, Ringduva rfb17 ROS3193 : Fåglar, Svärta
rfb17 ROS3199 : Fåglar, Svärta rfb17 ROS4634 : Fåglar, Svärta rfb17 ROS9060 : Fåglar, Gräsand, Places, Umeå rfb17 ROS9264 Gräsand, hona. : Fåglar, Gräsand
rfb17 ROS9292 Gräsänder som övervintrar på Umeälven - januari 2013. : Fåglar, Gräsand rfb17 ROS9195 : Alfågel, Fåglar rfb17 ROS9203 : Alfågel, Fåglar rfb17 ROS0352 Bläsandparet går ner för landning. : Bläsand, Fåglar
rfb17 ROS0487 : Fåglar, Grågås rfb17 ROS0514 : Fåglar, Grågås rfb17 ROS2021 Grågås. : Fåglar, Grågås rfb17 ROS1810 Gråtruten är otroligt vacker. Simrishamn, Skåne, 9 mars. : Fåglar, Gråtrut
rfb17 ROS6549 : Fåglar, Kanadagås rfb17 ROS1851 : Fåglar, Havstrut rfb17 ROS5886 Fjällripa som kommer inflygande med snöfält bakom. : Fjällripa, Fåglar rfb17 ROS6096 Fjällripa, höna. : Fjällripa, Fåglar
rfb17 ROS6844 : Fåglar, Nötskrika rfb17 ROS4487 : Fåglar, Vigg rfb17 ROS7703 : Fåglar, Vigg rfb17 R5S0855 : Fåglar, Gräsand
rfb17 ROS7907 : Fåglar, Gräsand rfb17 ROS4831 : Fiskmås, Fåglar rfb17 ROS6045 : Fjällgås, Fåglar, Grågås rfb17 ROS4899 : Fåglar, Knipa