En kväll vid inre Täfteåfjärden, Umeå, april 2014 Foto Rolf Segerstedt

07052014- ROS4630 Svartsnäppa, även benen har nästan svartnat helt, det är bara undre näbbroten som har lite rött kvar. 07052014- ROS4607 Svartsnäppor, förmodligen en hona till vänster. 07052014- ROS4660 Svartsnäppa. 07052014- ROS4661 Svartsnäppa.
07052014- ROS4701 Svartsnäppor. 07052014- ROS4639 Gluttsnäppor. 07052014- ROS4640 Gluttsnäppor. 07052014- ROS4544 Mindre strandpipare som inte är så vanlig.
07052014- ROS4602 Grönbenorna har startat vårdansen. 07052014- ROS4578 Brushane. 07052014- ROS4568 Brushane och hona. 07052014- ROS4519 Foto från långt håll. Det visar en dvärgbeckasin till vänster. Den ser man sällan så här öppet. Till höger en vanlig enkelbeckasin.
07052014- ROS4527 En dvärgbeckasin med de korta benen och typiska längsgående gula strecken på ryggen. Risig bild men kul att kunna fota den.