Sångsvan i fokus

Bilder från en damm i Bureå, Västerbotten, 31 januari 2014

1
2
3
4
5
6
7
8
9
Foto o copyright: Rolf Segerstedt