Stilsudie på järpe, november 2014 i Umeå. Foto Rolf Segerstedt

13112014- ROS7716 Järpe i skogen nära Umeå. : Fåglar, Järpe 13112014- ROS7636 Järptupp i skogen nära Umeå. Det är skogens minsta hönsfågel. : Fåglar, Järpe 13112014- ROS7171 Järptupp. : Fåglar, Järpe 13112014- ROS7128 Järptupp. : Fåglar, Järpe
13112014- ROS7040 Järpe. De är normalt skygga men den här visar gärna upp sig. : Fåglar, Järpe 13112014- ROS7196 Järpe som äter blåbär. : Fåglar, Järpe 13112014- ROS7309 Järpprofil. : Fåglar, Järpe 13112014- ROS7402 Spelande järpe. : Fåglar, Järpe
13112014- ROS7304 Spelsugen järptupp reser "ragg". 13112014- ROS7745 Järpe. : Fåglar, Järpe 13112014- ROS7762 Järpe på rönnbärsjakt. : Fåglar, Järpe 13112014- ROS7769 Järpe på rönnbärsjakt. : Fåglar, Järpe
13112014- ROS7776 Järpe på rönnbärsjakt. : Fåglar, Järpe 13112014- ROS7794 Järpe på rönnbärsjakt. : Fåglar, Järpe 13112014- ROS7868 Järpe. : Fåglar, Järpe 13112014- ROS7875 Järpen är normalt skygg och gömmer sig gärna bakom en trädstam. : Fåglar, Järpe