Arktiska vadare vid Västerbottenskusten, sista juli 2014. Foto Rolf Segerstedt

31072014- ROS8381 Ett gäng vadare från arktiska breddgrader landar vid Lillskärsudden, Umeå. 31072014- ROS8276 En sandlöpare ned en spovsnäppa framför. Båda i slutskedet av sin häckningsdräkt. Nere till vänster skymtar en suddig större strandpipare. 31072014- ROS8286 Två spovsnäppor som är nära att krocka under födosöket. 31072014- ROS8302 Spovsnäppa.
31072014- ROS8304 Spovsnäppa. 31072014- ROS8296 Spovsnäppa. 31072014- ROS8269 Spovsnäppan tar det långa benet före. 31072014- ROS8359 Fyra spovsnäppor och två sandlöpare.
31072014- ROS8679 Tre kustsnäppor landar i det sena solljuset och blir lite rödare än de egentligen är. 31072014- ROS8548 Kustsnäppor. 31072014- ROS8566 Kustsnäppor. 31072014- ROS8697 Kustsnäppor.
31072014- ROS8555 Kustsnäppa mitt i steget. 31072014- ROS8606 Kustsnäppor. 31072014- ROS8646 En sandlöpare och två kustsnäppor. 31072014- ROS8661 Två sandlöpare.
31072014- ROS8648 Tre kustsnäppor och en spovsnäppa, som är lite mindre. 31072014- ROS8703 Fyra spovsnäppor, tre kustsnäppor och två sandlöpare flyger vidare söderut. 31072014- ROS8320 Större strandpipare. 31072014- ROS8343 Större strandpipare och en kärrsnäppa dyker, lisom en grönbena och en mosnäppa, upp på stranden denna kväll.
31072014- ROS8410 En ovanligt långhalsad skrattmås kommer nära ... 31072014- ROS8412 ... men sänker teleskophalsen då den ser att det bara var ett par fotografer på plats. 31072014- ROS8431 Skrattmåsen var även ovanligt långbent ...