Hos vajorna i renkalvningslandet

Stekenjokk är renkalvningsland där stora flockar med kor samlas för att föda upp sina små och få gemensamt skydd mot rovdjur , juni 2013.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Foto o copyright: Rolf Segerstedt