Fåglar under fjälltur

Några dagar i Stekenjokk-området, 5-9 juni 2013

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Foto o copyright: Rolf Segerstedt